O KNIHOVNĚ ...


pískomil Emil

Z historie:

Počátky týnišťského knihovnictví spadají do roku 1836, kdy byla založena "Knižnice školy týnišťské" zásluhou známých vlastenců Josefa Vladimíra Pelikána a místního kaplana Josefa Krasoslava Čižinského. V letech 1837-1838 se stala zakládajícím členem Matice české.V roce 1883 byla založena Čtenářsko-ochotnická beseda a její knihovna převzala funkci bývalé "Knižnice".
Její fond pak 20.2.1922 přešel do Husovy veřejné knihovny a jeho část je v majetku dnešní Městské knihovny stále uchovávána. Do roku 1962 se o knihovnu starali dobrovolníci, pak byla profesionalizována.

Knihovní fond má k 1.1.2020 celkem 48 726 svazků, z toho

  • 32 713 svazků beletrie,
  • 15 044 svazků naučné literatury a
  • 969 ostatních dokumentů

Chceš-li se dozvědět ještě více o knihovně, kterou navštěvuješ, přejdi na náš Hlavní web

Proces zabral 0.1655 sekund času a 0.73MB paměti.