Hádanky a úkoly
1) Co znamená římskými číslicemi MCI?
2) Které slovo nepatří k ostatním?
3) Kolik bílých polí je na šachovnici?
4) Který z následujících jevů není dílem lidských rukou?
5) Kdo je tchán?
6) Petr říká: Mám tolik bratrů jako sester. Jeho sestra říká: Mám dvakrát tolik bratrů než sester. Kolik dětí je v rodině?
7) Alois Jirásek se narodil roku 1851. V devatenáctém století žil o 19 let déle než ve 20. století. Kolika let se spisovatel dožil?
8) Která tvrzení jsou za všech okolností pravdivá? Dům má vždy:
9) Která tvrzení jsou za všech okolností pravdivá? Ptáci vždy:
10) Co není nezbytnou součástí počítače?
Proces zabral 0.0339 sekund času a 0.77MB paměti.