Výběr z testu k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia - literární výchova
1) Píseň Kde domov můj poprvé zazněla ve hře Josefa Kajetána Tyla:
2) Kdo je autorem knihy Povídání o Pejskovi a Kočičce?
3) Který jazyk nepatří mezi slovanské?
4) Kterým českým slovem nejlépe nahradíme cizí slovo fantazie?
5) Které české slovo je synonymem slova žurnalista?
6) Kdo pronesl slova: "Město vidím veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat!"
7) Jestliže navštívíme divadelní představení s názvem Labutí jezero, uvidíme:
8) Nejvyšším světovým oceněním pro spisovatele je udělení Nobelovy ceny za literaturu. Jejím držitelem je i jeden český básník:
9) Knížku o kocourku Mikešovi napsal a ilustroval:
10) Jak se jmenoval vládce všech řeckých bohů?
Proces zabral 0.0092 sekund času a 0.77MB paměti.