Životní prostředí
1) Co nepatří na kompost na zahrádce?
2) Mezi nejvzácnější druhy živočichů, které na našem území téměř nenajdete, patří:
3) Co se obvykle ve městě stane se špinavou vodou, když ji po umytí nádobí vypustíme ze dřezu?
4) V kterém případě přispěješ nejméně ke znečištění ovzduší? Když pojedeš do školy na:
5) Jak se říká člověku, který se zabývá předpovědí počasí?
6) V Krkonoších pramení řeka, která odvádí vodu z ČR přes Německo do Severního moře. Jak se jmenuje?
7) Jak se jmenuje nejvyšší hora ČR?
8) Blízko svého domu určitě najdeš barevné kontejnery na tříděný odpad. Do kterého kontejneru bys vyhodil(a) plastovou lahev od pití?
9) Proč nevyhazujeme starý papír do smíšeného odpadu, ale třídíme ho zvlášť?
10) Co je to ozón?
Proces zabral 0.0084 sekund času a 0.78MB paměti.