Dějepisný kvíz
1) První kresby v jeskyních pocházejí
2) V Dolních Věstonicích byla objevena
3) Olymp je
4) Sámova říše se rozpadla
5) Konstantin a Metoděj přišli na Velkou Moravu roku
6) Prvním známým knížetem z rodu Přemyslovců byl
7) Přemyslovci vymřeli
8) Mistr Jan Hus
9) Po smrti Jana Žižky se velením husitských vojsk ujal
10) Manufaktura je
Dějepisný kvíz
Proces zabral 0.0077 sekund času a 0.77MB paměti.