Vodácký kvíz
1) Nejdelší řeka České republiky je?
2) Na řece se jezdí zásadně...
3) Soutok řek Vltavy a Labe se nachází...
4) Povel kontra znamená:
5) Vltava pramení v pohoří:
6) List se říká části pádla:
7) Berounka vzniká soutokem řek:
8) Přilamování znamená:
9) Do kolika let je povinnost nosit plovací vestu?
10) Sázava se vlévá do řeky:
Proces zabral 0.0076 sekund času a 0.77MB paměti.