Toulky Evropou
1) Evropa je:
2) Která evropská řeka je nejdelší?
3) Který evropský stát hraničí se Španělskem i s Francií?
4) Jaké významné pohoří odděluje Evropu od Asie?
5) První novodobé olympijské hry se konaly:
6) Který z následujících států nehraničí s Černým mořem?
7) V roce 1348 byla založena první univerzita ve střední Evropě. Kde sídlila?
8) Do Černého moře se vlévá:
9) Ve které zemi pramení řeka Lužnice?
10) Který evropský stát nevedl od roku 1815 žádnou válku?
Proces zabral 0.0098 sekund času a 0.78MB paměti.